Polub nas na Facebooku!

Witamy na Naszej stronie

Czy zdarzyło Ci się, że miałeś wypadek, kolizję drogową
lub inne zdarzenie, stałeś się ofiarą błędu medycznego
czy przestępstwa i miałeś problemy z odzyskaniem pieniędzy z tytułu szkody ubezpieczeniowej?
Czy potrzebujesz pomocy medycznej, ekonomicznej oraz w zakresie rehabilitacji?

JEŚLI TAK - to jesteśmy w stanie Ci pomóc!

Aktualności

W imieniu całego Stowarzyszenia Wokanda z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a także z okazji Nowego Roku pragniemy życzyć:
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność.


Grudzień
- odbyło się pierwsze szkolenie dla kandydatów na Mediatorów organizowane przez Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu „ WOKANDA „ prowadzącym był Robert Kaszczyszyn Członek Zespołu do Spraw Wprowadzenia Mediacji w Polsce, certyfikowany trener, szkoleniowiec oraz doradca do spraw rozwiązywania konfliktów oraz superwizor w zakresie mediacji. Wykładowca w dziedzinie mediacji na kliku wyższych uczelniach w Polsce. Dyrektor Ośrodka wystąpił do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis 10 osób na listę mediatorów sądowych.


Listopad
1. Obyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Wokanda które powołało do istnienia Ośrodek Mediacyjny przy Stowarzyszeniu „ WOKANDA” – Zadaniem Ośrodka jest organizowanie, propagowanie i wspieranie mediacji jako alternatywnej względem postępowań przed sądami powszechnymi metody rozwiązywania konfliktów i sporów oraz skupienie wokół tego zadania i zaangażowanie do jego realizacji osób które chcą i mogą być mediatorami. Stanowi to kolejny krok w rozwoju samego Stowarzyszenia oraz rozbudowę instytucji związanych z szeroko pojętą obsługa prawną społeczeństwa. 2. Wygraliśmy kolejne 3 sądowe przeciwko firmom ubezpieczeniowym, które w rażący sposób zaniżyły odszkodowania. Jeden z wyroków przysądził ponad 70 tys. zł gdzie firma ubezpieczeniowa określiła odszkodowania na kwotę 17 tysięcy. W innej sprawie biegły sądowy podał uszczerbek na zdrowiu naszego podopiecznego na 33% a wcześniej firma ubezpieczeniowa i jej „ lekarz” ten sam uszczerbek na zdrowiu określili na 7 %, takich przykładów w naszej działalności mamy mnóstwo. Obrazuje to jedynie powszechnie znany fakt o zaniżaniu odszkodowań przez Firmy Ubezpieczeniowe.


Październik
Zorganizowaliśmy dla naszych członków spotkanie integracyjne pod nazwą „ ognisko i kiełbaski „ udział wzięło 16 osób które przyniosły swoje specjalności kulinarne , była gitara i śpiew, ciekawe opowieści, i oczywiście rozmowy na temat prowadzonych przez nas spraw. Można też było porozmawiać z lekarzami współpracującymi ze Stowarzyszeniem którzy także wzięli udział w spotkaniu.


Wrzesień
Zakończyła się kolejna sprawa związana z tragedią w MTK – tym razem nasz członek po wieloletniej batalii naszych prawników otrzymał odszkodowanie za stracony na Hali MTK majątek oraz zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała. To kolejny dowód na to ze nie można się poddawać w dochodzeniu swoich praw i mimo upływu czasu i problemów do się wygrać i uzyskać satysfakcjonujące odszkodowania.
Podobnie sytuacja miała się z poszkodowanym pracownikiem któremu zakład pracy zdecydowanie odmówił wypłaty renty i odszkodowania za wypadek przy pracy. Po złożeniu sprawy do sadu przez naszych prawników uzyskał on rentę oraz odszkodowanie .
Zakończyło się też kilka spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi gdzie reprezentowaliśmy poszkodowanych w procesach karnych przeciwko sprawcom wypadków . W tych przypadkach zawsze występujemy zarówno o skuteczną karę opartą na przepisach K.K. jak i o nawiązkę na rzecz poszkodowanego , która tak naprawdę często stanowi jedyna dolegliwość w stosunku do sprawcy.
Nasze niezrozumienie często budzi fakt pobłażliwego traktowania w procesie karnym przez sądy osób będących sprawcami wypadków, zdarza się nawet że takie osoby zwalniane są z obowiązku pokrycia kosztów postępowania a wyroki zapadają wręcz symboliczne - nie możemy się z tym zgodzić stąd nasz czynny udział w tego typu procesach.


Lipiec 2015r
Wygraliśmy sprawę o rentę dla naszego członka , który uległ wypadkowi przy pracy a jego pracodawca twierdził iż w związku z tym ze dostaje rentę z ZUS to od nich nic mu się nie należy. Przykro że z tą sprawą trzeba było iść do sądu tym bardziej że pracodawca to ogromna firma o zasięgu międzynarodowym. Niestety widać ze i takie firmy chcą na pracownikach nielegalnie zaoszczędzić.
Zakończyła się kolejna sprawa poszkodowanego w hali MTK , jak i w poprzednich przypadkach sąd zasądził odszkodowania od Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości na której położona była hala. Niestety Prezydent Miasta Chorzowa jako przedstawiciel Skarbu Państwa tego nie dostrzega i odmówił kolejnym osobą wypłat- widocznie ma pieniądze na koszty sądowe.

-Co roku w naszym kraju jak wynika z badań statystycznych w wyniku błędów lekarskich ginie ponad 20.000 osób a prawie drugie tyle odnosi obrażenia wskutek niewłaściwego leczenia , czy też niewłaściwej diagnozy. Czy da się tego uniknąć??? Z wieloletniego doświadczenia prowadzonych przez Stowarzyszenie spraw przeciwko lekarzom wydaje się że można owe błędy ograniczyć. Niestety wymaga to nie tylko zmiany podejścia lekarzy, ale także zmiany systemu . To system umożliwia lekarzom pracę w wielu miejscach jednocześnie, co prowadzi do zmęczenia , znużenia, i znieczulicy oraz podchodzenia do pac jęta jak do natręta który czegoś tam chce . Znamy z opowieści naszych członków sytuacje kiedy na izbie przyjęć czeka się na lekarza parę godzin, kiedy podczas weekendu na oddziale zamiast 3-4 lekarzy dyżuruje jeden , kiedy przesuwane są zabiegi z uwagi na brak personelu, kiedy nie przeprowadza się wszystkich koniecznych badań z uwagi na brak specjalistów. Do tego dochodzi niewyspanie lekarzy ich drażliwość, niestety i często arogancja i lenistwo a także brak zlecania badań z uwagi na koszty, powielanie błędnej diagnozy , nie wysłuchiwanie pacjentów i ich rodzin i ogólna znieczulica i pogoń za pieniędzmi, na szczęście nie dotyczy to wszystkich. Jak z tym można walczyć żeby ograniczyć możliwość wystąpienia błędów medycznych??
Już gdzieniegdzie w procedury medyczne wprowadzana jest karta okołooperacyjna ( patrz : www.tvs.pl ) czy to wystarczy ??
-Ograniczyć trzeba ilość godzin pracy lekarzy i personelu medycznego do jednego max dwóch miejsc pracy .
-Zgłaszać wszystkie nieprawidłowości zarówno w leczeniu jak i zachowaniu lekarzy i personelu medycznego.
-Pokonać wreszcie barierę solidarności zawodowej lekarzy , zmienić kodeks zasad etyki lekarskiej w tym zakresie.
-Nie bać się kierować spraw do sądu, z naszej praktyki wynika iż zarówno sądy jaki biegli sądowi coraz bardziej i wnikliwiej przyglądają się podejrzeniom błędów medycznych, mimo że sprawy trwają długo to jednak są wygrywane.
-Przede wszystkim starać się konsultować swój przypadek medyczny z kilkoma lekarzami, biegłymi- nie zawsze bowiem fakt niepoprawienia się stanu zdrowia a nawet pogorszenia się po leczeniu jest błędem medycznym


Czerwiec 2015r

- odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie które zatwierdziło sprawozdanie finansowe i udzielił Zarządowi absolutorium.
- po kilkuletnich bojach sadowych wygraliśmy kolejne 2 sprawy dotyczące błędów medycznych. W jednej z nich lekarz został także skazany w procesie karnym gdzie nasza członkini zastępowana przez Radce Prawnego Stowarzyszenie było oskarżycielem posiłkowym.
- zapadł także ciekawy wyrok dotyczący prowadzonej przez nas sprawy Pana któremu firma ubezpieczeniowa z poniesione obrażenia wypłaciła 5000zł przyjmując 8 procentowy uszczerbek na zdrowiu. Po postępowaniu sądowym gdzie biegli uznali 35% uszczerbku na zdrowiu ubezpieczyciel musi dopłacić ponad 80 tys złotych. To jawnie pokazuje jakich to „ fachowców” zatrudniają firmy ubezpieczeniowe do likwidacji szkód.

"WOKANDA", 40-035 KATOWICE ul. Jagiellońska 5, tel.: (032) 781 64 65, fax: (032) 781 78 35, tel. 508 339 495
nr KRS 0000172633 /* */